Skip to content
Uniwersytet Szczeciński

Dział Zamówień Publicznych Aktualności

Obowiązujący Kurs euro od 2024 roku wg. obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

4,6371