Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
11/01/2021 - 11:30 Dostawa ściany wizyjnej złożonej z monitorów z matrycą typu videowall na statywie wolnostojącym mobilnym (na kołach) 1,210 DP/371/186/20
18/12/2020 - 11:30 dostęp online (po wskazanym adresie IP) do bazy danych Orbis 441 DP/371/192/20
17/12/2020 - 08:30 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. 511 DP/371/146/20
16/12/2020 - 11:30 Dostawa materiałów i odczynników do eksperymentów z zakresu biologii mikroskopowej i anatomii roślin do badań prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB 526 DP/371/185/20
15/12/2020 - 11:30 Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do oprogramowania 522 DP/371/184/20
10/12/2020 - 11:30 zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej niezbędnych dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum” w trzech istniejących centrach danych 598 DP/371/142/20
03/12/2020 - 13:30 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w zamrażarki niskotemperaturowe 604 DP/371/138/20
03/12/2020 - 12:30 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w stanowiska komputerowe do wprowadzania danych do bazy danych w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 556 DP/371/137/20
03/12/2020 - 11:30 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w skanery dziełowe A1 w ramach projektu Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 532 DP/371/136/20
30/11/2020 - 11:30 Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 522 DP/371/135/20