Umowa - artykuły spożywcze

 Szanowni Państwo, 

w załączeniu umowa obejmująca dostawy artykułów spożywczych.

Załączniki: 

umowa na dostawę materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18.05.2021r.

W dniu 18 maja 2021 roku Uniwersytet Szczeciński zawarł z PHU RAKPOL Sp. J. umowę, której przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia, lub do wyczerpania wkoty w niej określonej. 

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej realizacji umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje o wprowadzeniu zarządzenia JM Rektora US określającego procedurę dotyczącą realizacji umów ramowych na dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych. Jednocześnie zamieszczamy pismo informacyjne. Prosimy o zapoznanie się z treścią obu dokumentów i stosowanie się do zawartych w nich wytycznych.

Subskrybuje zawartość