Przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US przy al. Piastów 40B w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/371/41/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Maj 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin