Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017

 Niniejszym , działając w oparciu o przepis art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Uniwersytet Szczeciński zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017.