zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego wraz ze szkoleniem z obsługi w/w narzędzia w ramach projektu Aktywnie buduj karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15

Sygnatura: 
DP/371/09/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Mar 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin