Dostawa druków na studia dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/35/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Maj 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 307, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin