Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o o wartości poniżej 750 000 EUR pn. usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/105/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Gru 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy