Ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości przy przy al. Wojska Polskiego

Uniwersytet Szczeciński z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22 a reprezentowany przez Rektora, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 107-109, posiadającej Księgę Wieczystą o nr SZ1S/00085388/4, w skład której wchodzą dwie działki o nr ewidencyjnych: 61/12  o powierzchni 18 m² i 61/18 o powierzchni 1741 m², z obrębu 140, wraz z posadowionym na niej budynkiem o powierzchni użytkowej 1865 m².

Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Szczecin Pogodno i jest znakomicie skomunikowana z pozostałymi dzielnicami Szczecina.

Cena wywoławcza wynosi 8.000.000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych).
Kwota postąpienia wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiątć tysięcy złotych).

Warunkie udziału zawarte zostały w ogłoszeniu

 

 

Załączniki: