Wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z remontem sali nr 1 O w budynku międzywydziałowym przy ul. Wawrzyniaka 15 w Szczecinie

Termin składania ofert: 
1 Paź 2018 - 15:00