Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Domu Studenta nr 3 oraz hydroforni przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/139/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lis 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres https://platformazakupowa.pl/transakcja/387233 pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 dokumentacje postępowania można znaleźć pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/387233