Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budynku Instytutu Biologii US przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie"

Sygnatura: 
DP/371/150/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Więcej informacji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/391988