budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj”

Sygnatura: 
DP/371/172/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Gru 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396142 lub pisemnie na adres Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentacja jest dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396142