Konstrukcję specjalnego systemu opóźniająco-przyspieszającego cząstek naładowanych przyspieszonych w akceleratora z ultra wysoką próżnią i źródłem jonów typu ECR

Sygnatura: 
DP/371/175/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/406693

 

Dokumentację postępowania można uzyskać pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/406693