Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum

Sygnatura: 
DP/371/194/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/411059
Załączniki: