Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UCI, DP, DZP, wyposażenia Sali Senatu US i Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K-ZP.381.06.2021.AKW
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Mar 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/429418

 

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/429418