Budowa 16 tymczasowych budynków zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pogorzelicy, Gmina Rewal

Sygnatura: 
K-ZP.381.08.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Mar 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/430902

Załączniki: