Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w obiekcie ul. Cukrowej z projektu „Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T

Sygnatura: 
A-ZP.381.42.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Cze 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/469878