Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna

Sygnatura: 
A-ZP.381.37.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lip 2021 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/471948