Szkolenie: Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi (wykorzystanie metod i narządzi z obszaru nowej edukacji progresywistycznej w pracy dydaktycznej)

Sygnatura: 
A-ZP.381.61.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sie 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/489875