Dostawa wraz z montażem oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu do tłumaczenia symultanicznego

Sygnatura: 
A-ZP.381.62.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Sie 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/491570