Renowacja ścian z odtworzeniem izolacji pionowych oraz remont balkonu w budynku przy ulicy Wąskiej 13 w Szczecinie

Sygnatura: 
A-ZP.381.97.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Wrz 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/502143