Zakup 2 dronów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Sygnatura: 
A-ZP.381.85.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz