ZARZĄDZENIE NR 5/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad wykonywania w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy Prawo zamówień publiczny