ZARZĄDZENIE NR 6/2022 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto