Zarządzenie nr 84/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto