Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej realizacji umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje o wprowadzeniu zarządzenia JM Rektora US określającego procedurę dotyczącą realizacji umów ramowych na dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych. Jednocześnie zamieszczamy pismo informacyjne. Prosimy o zapoznanie się z treścią obu dokumentów i stosowanie się do zawartych w nich wytycznych.