Roboty budowlane

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/10/2020 - 11:30 budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj” 729 DP/371/125/20
12/10/2020 - 10:30 Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Domu Studenta nr 3 oraz hydroforni przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie 745 DP/371/126/20
16/09/2020 - 11:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 1,058 DP/371/113/20
07/08/2020 - 10:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 868 DP/371/100/20
21/07/2020 - 10:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 1,083 DP/371/88/20
16/07/2020 - 11:30 Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji c.o. przy ul. Wąskiej 14-15 w Szczecinie 1,002 DP/371/85/20
14/07/2020 - 11:30 Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji c.o. przy ul. Wąskiej 14-15 w Szczecinie 853 DP/371/85/20
30/06/2020 - 11:30 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap 1,060 DP/371/79/20
25/06/2020 - 08:30 Remont pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie 1,007 DP/371/77/20
17/06/2020 - 11:30 Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie 802 DP/371/75/20