Dostawy

Zakup 2 dronów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Sygnatura: 
A-ZP.381.85.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Dostawa wraz z montażem oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu do tłumaczenia symultanicznego

Sygnatura: 
A-ZP.381.62.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Sie 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/491570

Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, dozowników dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
A-ZP.381.52.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/485443

Zakup rekordów baz danych b2b i b2c na potrzeby realizacji badań CATI, w formie licencji na 3 lata. Zapotrzebowanie obejmuje 25 000 rekordów w ramach bazy b2b oraz 15 000 rekordów w ramach bazy b2c rocznie

Sygnatura: 
A-ZP.381.44.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/479298

 

Dostawa : ławka szkolna trzyosobowa – 17 szt., krzesło szkolne tapicerowane – 52 szt.

Sygnatura: 
A-ZP.381.32.2021.KZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Maj 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/460379

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UCI, DP, DZP, wyposażenia Sali Senatu US i Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K-ZP.381.06.2021.AKW
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Mar 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/429418

 

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/429418

Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K.ZP.381.01.2021.WB
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/419573
Załączniki: 

Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum

Sygnatura: 
DP/371/194/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/411059
Załączniki: 

dostęp online (po wskazanym adresie IP) do bazy danych Orbis

Sygnatura: 
DP/371/192/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Gru 2020 - 11:30

Dostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety graficzne, wizualizery

Sygnatura: 
DP/371/189/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Sty 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/409208

Dostawa ściany wizyjnej złożonej z monitorów z matrycą typu videowall na statywie wolnostojącym mobilnym (na kołach)

Sygnatura: 
DP/371/186/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sty 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
W formie pisemnej: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205); elektronicznie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408571

Postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408571

Konstrukcję specjalnego systemu opóźniająco-przyspieszającego cząstek naładowanych przyspieszonych w akceleratora z ultra wysoką próżnią i źródłem jonów typu ECR

Sygnatura: 
DP/371/175/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/406693

 

Dokumentację postępowania można uzyskać pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/406693

Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00.

Sygnatura: 
DP/371/146/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Gru 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/404298

Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do oprogramowania

Sygnatura: 
DP/371/184/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Gru 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
postępowanie hybrydowe. Pełne informacje w SIWZ i pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/402900

Dostawa materiałów biurowych i materiałów do eksperymentów z zakresu biologii mikroskopowej i anatomii roślin do badań prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnict

Sygnatura: 
DP/371/159/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/398422 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205):

dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem::

https://platformazakupowa.pl/transakcja/398422

Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/171/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396507 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 dokumentacja postepowania jest dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396507

Dostawa odczynników, akcesoriów laboratoryjnych oraz materiałów biurowych do badań ekologicznych prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja c

Sygnatura: 
DP/371/160/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396409 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205):

dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396409

Zakup sprzętu IT i RTV na potrzeby Działu Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/144/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
elektronicznie na adres: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396321 lub pisemnie na adres: Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin (pok. 205):

dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396321

Dostawa drobnego sprzętu badawczo-laboratoryjnego dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Sygnatura: 
DP/371/147/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Lis 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/394966

Subskrybuje zawartość