Usługi

Przeprowadzenie badania CATI na podstawie przygotowanego kwestionariusza w oparciu o przekazaną bazę B2B

Sygnatura: 
A-ZP.381.87.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2021 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/502877

Szkolenie „Machine learning w języku R – kurs zaawansowany”

Sygnatura: 
A-ZP.381.86.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Wrz 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/499885

Warsztaty: Projektowanie i realizacja badań naukowych

Sygnatura: 
A-ZP.381.67.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/489925

 

 

Szkolenie: Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi (wykorzystanie metod i narządzi z obszaru nowej edukacji progresywistycznej w pracy dydaktycznej)

Sygnatura: 
A-ZP.381.61.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sie 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/489875

Wydanie monografii naukowej autorstwa dr hab. Blanki Tundys, prof. US., mgr inż. Konrada Henryka Bachanka oraz mgr Ewy Puzio pt.: „Smart City – teoria i praktyka” - powtórka

Sygnatura: 
A-ZP.381.53.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/482180

 

Świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Konferencji Katedr Finansów „Finanse 2020-2021 – Nowe dylematy i wyzwania” dn. 15.09.2021 r.

Sygnatura: 
A-ZP.381.49.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/479723

Świadczenie usług restauracyjnych oraz usług noclegowych na potrzeby Konferencji Katedr Finansów „Finanse 2020-2021 – Nowe dylematy i wyzwania” dn. 15-17.09.2021

Sygnatura: 
A-ZP.381.48.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/479252

Opracowanie materiałów dla pracowników US w formie szkoleń e-learningowych oraz rozmówek polsko-angielskich w ramach projektu Welcome to Poland PPI/WTP/2019/1/00036/U/00001

Sygnatura: 
A-ZP.381.40.2021.KZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Lip 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna

Sygnatura: 
A-ZP.381.37.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lip 2021 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/471948

Usługi transportu autokarowego na terenie miasta Szczecin. Przewóz uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03

Sygnatura: 
A-ZP.381.41.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Cze 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/469875

Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w obiekcie ul. Cukrowej z projektu „Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T

Sygnatura: 
A-ZP.381.42.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Cze 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/469878

 

Wydanie monografii naukowej autorstwa dr hab. Blanki Tundys, prof. US., mgr inż. Konrada Henryka Bachanka oraz mgr Ewy Puzio pt.: „Smart City – teoria i praktyka”

Sygnatura: 
A-ZP.381.34.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Cze 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/468615

Wydanie monografii w pełnym cyklu „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących”

Sygnatura: 
A-ZP.381.30.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Maj 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/461078

Usługa prowadzenia kursu języka obcego z certyfikatem w ramach projektu dydaktycznego „Studia dualne – Nauczyciel i Artysta”, WND-POWR.03.01.00-00-DU67/18 Kurs języka angielskiego

Sygnatura: 
A-ZP.381.14.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Kwi 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/447385

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie

Sygnatura: 
K-ZP.381.20.2021.AKW
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Kwi 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/442188

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/442188

Przeprowadzenie badań marketingowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K-ZP.381.12.2021.AKW
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/441978

Marketing wewnętrzny w procesie kształtowania zaangażowania pracowników

Sygnatura: 
K-ZP.381.13.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Kwi 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/439198

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie

Sygnatura: 
K-ZP.381.04.2021.AKW
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/425369

 

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/425369

 

Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K-ZP.381.02.2021.KO
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/420223

 dokumentacja zamieszczona na stronie: 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/420223

usługę asysty technicznej (wsparcie) dot. systemu Egeria Edukacja świadczona na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania puli zamówień

Sygnatura: 
DP/371/180/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Gru 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl
Subskrybuje zawartość