Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
21/06/2021 - 08:30 Usługi transportu autokarowego na terenie miasta Szczecin. Przewóz uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03 480 A-ZP.381.41.2021.AKZ
17/06/2021 - 08:30 Wydanie monografii naukowej autorstwa dr hab. Blanki Tundys, prof. US., mgr inż. Konrada Henryka Bachanka oraz mgr Ewy Puzio pt.: „Smart City – teoria i praktyka” 457 A-ZP.381.34.2021.AS
31/05/2021 - 08:30 Wydanie monografii w pełnym cyklu „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” 383 A-ZP.381.30.2021.IŁP
26/04/2021 - 08:30 Usługa prowadzenia kursu języka obcego z certyfikatem w ramach projektu dydaktycznego „Studia dualne – Nauczyciel i Artysta”, WND-POWR.03.01.00-00-DU67/18 Kurs języka angielskiego 511 A-ZP.381.14.2021.IŁP
13/04/2021 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 554 K-ZP.381.20.2021.AKW
12/04/2021 - 11:30 Przeprowadzenie badań marketingowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 578 K-ZP.381.12.2021.AKW
07/04/2021 - 08:30 Marketing wewnętrzny w procesie kształtowania zaangażowania pracowników 522 K-ZP.381.13.2021.IŁP
25/02/2021 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 668 K-ZP.381.04.2021.AKW
11/02/2021 - 11:30 Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 674 K-ZP.381.02.2021.KO
15/12/2020 - 11:30 Wdrożenie i udzielenie nieodwołalnej, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z platformy e-proDziekan oraz udzielenie asysty technicznej po wdrożeniu 337 DP/371/187/20