Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
10/12/2020 - 11:30 przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach 312 DP/371/182/20
10/12/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania ankietowego „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach” 330 DP/371/181/20
10/12/2020 - 08:00 Wydanie publikacji na temat: Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata red. D. Kopycińska, T. Bernat 343 DP/371/178/19
09/12/2020 - 11:30 usługę asysty technicznej (wsparcie) dot. systemu Egeria Edukacja świadczona na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania puli zamówień 233 DP/371/180/20
07/12/2020 - 11:30 obsługa i konserwacja w zakresie central wentylacji i klimatyzacji 352 DP/371/177/20
01/12/2020 - 08:30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” - powtó 379 DP/371/173/20
30/11/2020 - 10:30 Obsługa i konserwacja w zakresie przewodów kominowych 342 DP/371/164/20
30/11/2020 - 08:30 Wykonanie badań metodą CATI (preferowane) lub ewentualnie CAWI wśród przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce (próba ogólnopolska) w ramach projektu Uwarunkowania zarządzania zapotrzebowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych w łańcuchu dostaw 395 DP/371/174/20
27/11/2020 - 13:30 Obsługa i konserwacja w zakresie instalacji telefonicznych 353 DP/371/167/20
27/11/2020 - 12:30 Obsługa i konserwacja w zakresie kotłowni i węzłów cieplnych 341 DP/371/166/20