Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
10/12/2020 - 11:30 przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach 331 DP/371/182/20
10/12/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania ankietowego „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach” 349 DP/371/181/20
10/12/2020 - 08:00 Wydanie publikacji na temat: Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata red. D. Kopycińska, T. Bernat 365 DP/371/178/19
09/12/2020 - 11:30 usługę asysty technicznej (wsparcie) dot. systemu Egeria Edukacja świadczona na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania puli zamówień 252 DP/371/180/20
07/12/2020 - 11:30 obsługa i konserwacja w zakresie central wentylacji i klimatyzacji 371 DP/371/177/20
01/12/2020 - 08:30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” - powtó 400 DP/371/173/20
30/11/2020 - 10:30 Obsługa i konserwacja w zakresie przewodów kominowych 364 DP/371/164/20
30/11/2020 - 08:30 Wykonanie badań metodą CATI (preferowane) lub ewentualnie CAWI wśród przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce (próba ogólnopolska) w ramach projektu Uwarunkowania zarządzania zapotrzebowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych w łańcuchu dostaw 412 DP/371/174/20
27/11/2020 - 13:30 Obsługa i konserwacja w zakresie instalacji telefonicznych 369 DP/371/167/20
27/11/2020 - 12:30 Obsługa i konserwacja w zakresie kotłowni i węzłów cieplnych 360 DP/371/166/20