Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
27/11/2020 - 11:30 Obsługa i konserwacja w zakresie urządzeń i dźwigów 325 DP/371/165/20
24/11/2020 - 11:30 Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego 286 DP/371/163/20
23/11/2020 - 11:30 obsługa i konserwacja w zakresie monitorowania systemów sygnalizacji ppoż w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego 297 DP/371/162/20
20/11/2020 - 11:30 Przeprowadzenie badań ankietowych oraz wykonanie opracowania statystycznego do prowadzonego badania 391 DP/371/158/20
18/11/2020 - 11:30 obsługa i konserwacja w zakresie central wentylacji i klimatyzacji 286 DP/371/161/20
16/11/2020 - 08:30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” 294 DP/371/141/20
13/11/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badań metodą CATI lub CAWI wśród przedsiębiorstw nowo powstałych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego 387 DP/371/145/20
02/11/2020 - 11:30 Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefo 419 DP/371/120/20
13/10/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania: „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach”. 401 DP/371/129/20
07/10/2020 - 11:30 przeprowadzenie badania na panelu internetowym CAWI wśród firm produkujących i dystrybuujących odzież, meble, kosmetyki i farmaceutyki wśród aktywnych zawodowo respondentów 381 DP/371/131/20