Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
07/10/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych wymienionych w przedmiocie zamówienia: Woliński Park Narodowy, Park Kr 423 DP/371/128/20
06/10/2020 - 11:30 usługa realizacji bilansu kompetencji z wykorzystaniem narzędzia informatycznego dla ok. 1000 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00 399 DP/371/121/20
06/10/2020 - 11:30 przeprowadzenie badania na panelu internetowym CAWI wśród firm produkujących i dystrybuujących odzież, meble, kosmetyki i farmaceutyki 361 DP/371/130/20
02/10/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza pytań metodą CATI na grupie około 600 pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwa 488 DP/371/124/20
22/09/2020 - 08:30 Usługa druku i dostawa kalendarzy uniwersyteckich na 2021 rok 466 DP/371/119/20
21/09/2020 - 11:30 Przeprowadzenie badania ankietowego na temat: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia) 419 DP/371/121/20
21/09/2020 - 08:30 Wydanie monografii dr hab. Ewy Krok, pt.: „Partycypacja obywatelska” 441 DP/371/118/20
15/09/2020 - 08:30 Przeprowadzenie wywiadów z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (CATI) wśród co najmniej 400 respondentów - na próbie losowej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce 396 DP/371/115/20
14/09/2020 - 08:30 Sukcesywne świadczenie usług tłumaczeń tekstów, w tym o charakterze prawniczym, z języka polskiego na język angielski (w formie tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych) oraz korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego 423 DP/371/105/20
10/09/2020 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz 394 DP/371/112/20