Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
03/04/2020 - 10:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 305 DP/371/51/20
27/03/2020 - 10:30 stworzenie aplikacji mobilnej (wraz z serwisem administratora - aplikacji [CMS] w Wordpress) 781 DP/371/40/20
26/03/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 572 DP/371/44/20
26/03/2020 - 09:30 Usługa prania pościeli dla Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach oraz Zespołu Pałacowo Parkowego w Małkocinie 4,825 DP/371/28/20
25/03/2020 - 11:30 Wykonanie prototypu platformy do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach sakralnych online 507 DP/371/42/20
23/03/2020 - 11:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 539 DP/371/38/20
05/03/2020 - 11:30 wykonanie prac naukowo – badawczych w zakresie opracowania, rozwoju i zastosowania metodyk hodowli okrzemek w celu uzyskania nowych biosyntetycznych materiałów krzemionkowych (biokrzemionki) 582 DP/371/13/20
05/03/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 783 DP/371/18/20
04/03/2020 - 11:30 Wydanie monografii dr Anety Sokół, dr Kamili Słupińskiej, dr Magdaleny Kogut-Jaworskiej, dr Karoliny Dreli: " Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych". 473 DP/371/24/20
28/02/2020 - 07:30 Wydanie monografii habilitacyjnej dra Zbigniewa Głąbińskiego: „Uwarunkowania aktywności turystycznej polskich seniorów w świetle badań słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.” 465 DP/371/22/20