Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
16/09/2021 - 10:00 Przeprowadzenie badania CATI na podstawie przygotowanego kwestionariusza w oparciu o przekazaną bazę B2B 834 A-ZP.381.87.2021.AKZ
03/09/2021 - 08:30 Szkolenie „Machine learning w języku R – kurs zaawansowany” 754 A-ZP.381.86.2021.AKZ
10/08/2021 - 08:30 Szkolenie: Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi (wykorzystanie metod i narządzi z obszaru nowej edukacji progresywistycznej w pracy dydaktycznej) 898 A-ZP.381.61.2021.IŁP
09/08/2021 - 08:30 Warsztaty: Projektowanie i realizacja badań naukowych 902 A-ZP.381.67.2021.AS
20/07/2021 - 08:30 Wydanie monografii naukowej autorstwa dr hab. Blanki Tundys, prof. US., mgr inż. Konrada Henryka Bachanka oraz mgr Ewy Puzio pt.: „Smart City – teoria i praktyka” - powtórka 984 A-ZP.381.53.2021.AS
15/07/2021 - 08:30 Świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Konferencji Katedr Finansów „Finanse 2020-2021 – Nowe dylematy i wyzwania” dn. 15.09.2021 r. 987 A-ZP.381.49.2021.IŁP
14/07/2021 - 08:30 Świadczenie usług restauracyjnych oraz usług noclegowych na potrzeby Konferencji Katedr Finansów „Finanse 2020-2021 – Nowe dylematy i wyzwania” dn. 15-17.09.2021 991 A-ZP.381.48.2021.IŁP
08/07/2021 - 11:30 Opracowanie materiałów dla pracowników US w formie szkoleń e-learningowych oraz rozmówek polsko-angielskich w ramach projektu Welcome to Poland PPI/WTP/2019/1/00036/U/00001 965 A-ZP.381.40.2021.KZ
05/07/2021 - 09:00 Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna 1,040 A-ZP.381.37.2021.AKZ
21/06/2021 - 08:30 Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w obiekcie ul. Cukrowej z projektu „Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T 1,069 A-ZP.381.42.2021.AS