Umowa na sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 02.03.2022 r.

 Umowa z dnia 02.03.2022 r. na sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z arkuszem cen jednostkowych 

Umowa - artykuły spożywcze

 Szanowni Państwo, 

w załączeniu umowa obejmująca dostawy artykułów spożywczych.

Załączniki: 

umowa na dostawę materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18.05.2021r.

W dniu 18 maja 2021 roku Uniwersytet Szczeciński zawarł z PHU RAKPOL Sp. J. umowę, której przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia, lub do wyczerpania wkoty w niej określonej. 

 

Subskrybuje zawartość