Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
15/06/2020 - 08:30 Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem 633 DP/371/76/20
07/05/2020 - 11:30 Zakup usług wsparcia i gwarancji producenta oraz licencji funkcji bezpieczeństwa dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrach) wraz z dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracującym sprzęcie 853 DP/371/62/20
04/05/2020 - 10:30 dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego 833 DP/371/60/20
30/04/2020 - 11:30 Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego 907 DP/371/45/20
21/04/2020 - 11:30 Dostawa platformy informatycznej wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi 880 DP/371/50/20
01/04/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego 928 DP/371/43/20
30/03/2020 - 08:30 Dostawa gadżetów reklamowych dla uczestników projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00 892 DP/371/47/20
27/03/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 783 DP/371/34/20
27/03/2020 - 11:30 doposażenie w niezbędną infrastrukturę Centrum Badań Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych US w ramach projektu pn. UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z064/17-00 827 DP/371/31/20
27/03/2020 - 09:30 Dostęp do narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach trwałości projektu ,,Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15. 820 DP/371/37/20