Wykonanie robót związanych z usunięciem usterki, wykonanie przeglądu i napraw połaci całego dachu krytego dachówką wraz o obróbkami blacharskimi i odwodnieniem.

Termin składania ofert: 
22 Paź 2018 - 15:00