Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
K.ZP.381.01.2021.WB
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/419573
Załączniki: