Wykonanie systemu alarmowego o zagrożeniach w budynku C, D, E, F, G Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

Sygnatura: 
K-ZP.381.03.2021.WB
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lut 2021 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/422034
Załączniki: