Zakup rekordów baz danych b2b i b2c na potrzeby realizacji badań CATI, w formie licencji na 3 lata. Zapotrzebowanie obejmuje 25 000 rekordów w ramach bazy b2b oraz 15 000 rekordów w ramach bazy b2c rocznie

Sygnatura: 
A-ZP.381.44.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/479298