Świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Konferencji Katedr Finansów „Finanse 2020-2021 – Nowe dylematy i wyzwania” dn. 15.09.2021 r.

Sygnatura: 
A-ZP.381.49.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/479723