Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, dozowników dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
A-ZP.381.52.2021.IŁP
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lip 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/485443