Warsztaty: Projektowanie i realizacja badań naukowych

Sygnatura: 
A-ZP.381.67.2021.AS
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2021 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/489925