Przeprowadzenie badania CATI na podstawie przygotowanego kwestionariusza w oparciu o przekazaną bazę B2B

Sygnatura: 
A-ZP.381.87.2021.AKZ
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2021 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/502877