Informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, iż z dniem 25 sierpnia 2021 r. została zawarta, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, a PZU Życie S.A. na Ubezpieczenie grupowe pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego i członków ich rodzin. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

Obecna umowa przewiduje następujace udogodnienia:

1. Możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodzin oraz  partnerów życiowych, z którymi pracownik US prowadzi wspólne gospodarstwo domowe;

2. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia według zakresu podstawowego (składka miesięczna wynosi 49,50 PLN) lub rozszerzonego (składka wynosi 69,70 PLN). Zakresy świadczeń objętych zakresem podstawowym i rozszerzonym zamieszczone są poniżej.

Zachęcamy do lektury załączonej dokumentacji, licząc, iż ułatwi ona Państwu podjęcie optymalnych decyzji. W razie dalszych pytań, prosimy kontaktować się z Panią Marleną Sztuczyńską - kierownik Działu Płac Uniwersytetu Szczecińskiego.