Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
08/05/2020 - 11:30 Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 657 DP/371/56/20
07/05/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka 422 DP/371/61/20
05/05/2020 - 08:30 Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy. 411 DP/371/59/20
27/04/2020 - 08:30 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przyg 503 DP/371/54/20
21/04/2020 - 09:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2020r. do 31.05.2021r. 622 DP/371/48/20
20/04/2020 - 09:30 Świadczenie usług tłumaczeń ustnych (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne) oraz pisemnych w ramach projektu ,,Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 526 DP/371/52/20
17/04/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” 452 DP/371/53/20
16/04/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” 411 DP/371/41/20
15/04/2020 - 10:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 503 DP/371/57/20
14/04/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 438 DP/371/55/20