Kontakt

                                                                                  adres do kontaktów :  

                                                                          Dział Zamówień Publicznych

                                                         al. Papieża Jana Pawła II 31,  2 piętro pok. 200 - 206

                                                                        e-mail: przetargi@usz.edu.pl

 mgr Wojciech Bereszko
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
al. Papieża Jana Pawła II 31, p.205
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-11-51
e-mail:
przetargi@usz.edu.pl

mgr Krystyna Obecna
z-ca kierownika Działu Zamówień Publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p. 205
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-10-04
e-mail: przetargi@usz.edu.pl
 
mgr Izabela Łukawska - Przydrożny
specjalista ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p.206
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-12-02
e-mail: przetargi@usz.edu.pl

mgr Anna Kloczkowska-Wójcik
specjalista ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II 31, pok. 206
70-453 Szczecin
tel. (091) 444 - 14-93
przetargi@usz.edu.pl
 
mgr Anna Karska-Zdziebko
specjalista ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p.206
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-10-49
przetargi@usz.edu.pl
 
Kamila Forlańska
st. referent ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p.206
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-10-51
przetargi@usz.edu.pl
 
mgr Anna Stokowiec
st. referent ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p.206
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-12-06
przetargi@usz.edu.pl